TV Hai Không 1985

Hình ảnh kỷ niệm Lễ Khánh Thành Thiền Viện Hai Không, ngày 9 tháng 11 năm 1985.

View more photos in OneDrive

***

From:  Trung Pham, 9/19/2015

Xin kính gửi đến quý bạn đạo một hồi ký ngắn về Cốc Thầy trên Thiền viện Hai Không, kể lại một số việc có thể gọi là thâm cung bí sử vì it ai biết, nếu có biết thì cũng không nói ! Kèm theo đây là một số hình ảnh kỷ niệm Ngày Lễ Khánh Thành Thiền Viện Hai Không, ngày 9 tháng 11, năm 1985.

Xin cám ơn,

Trung,

Cốc Thầy Trên Thiền Viện Hai Không v2

***

Published on Apr 10, 2014

Thiền Sư Lương sĩ Hằng chủ tọa Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Thiền Viện Hai-Không tại thành phố Oroville, bang California, tháng 10 năm 1995.
(Người quay phim; anh Thiện Tánh, TĐ Qui Hội Tâm Linh, Sacramento, Calif)

2 Responses to TV Hai Không 1985

  1. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

  2. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.