album 4 THẦY – BẠN ĐẠO

***

vovi30011a

tt176a

thaybandao (98)

vovi60041a

***

***

KHÓA QUY THỨC 1987

http://xaydungvovi.org/2014/02/27/cha/