Thơ, bài viết về Vô Vi

hinhtt0 (2)

***

Các bài viết v Vô Vi ca T Thái:  “Tu D hay Tu Khó“, 2002 đăng trong Phát Trin Đin Năng 365  ptdn365  /  “Vì Sao Tôi Đi Thin Đưng Tr Li“, 1999 Đc San Vô Vi  /  “Chuyn Núi và Bin“, 2003 PTĐN 412  ptdn412

***

Vô Vi Blues:    tu cần điển  /  sống cần tiền  /  đời vô duyên  /  toàn hữu nợ.  ///  còn gai mắt  /  còn ngứa tai  /  tu dài dài  /  đứng một chỗ.  ///  cho tôi thở!  /  cho tôi than!  /  tu chưa mở  /  vẫn tối tăm.  ///  1999 – Tạ Thái

Hoa Sen Dâng Thầy:    Sen vàng một đóa dâng Thầy  /  Cảm lòng trời biển ngày ngày dạy con  /  Noi gương Thầy, dạ sắt son  /  Đêm đêm cố gắng luyện hồn thảnh thơi.  ///  Sen xanh, sen trắng tuyệt vời  /  Chúc Thầy sức khoẻ, trẻ, tươi vui nhiều!  /  Đàn con bao đứa bao điều  /  Mong sao nhẹ nhõm như diều bay cao.  ///  Sen hồng hương tỏa ngọt ngào /  Yêu thương Thầy biết dường nào nói ra?  /  Được ngộ Thầy cõi ta bà  /  Cũng hài lòng, dẫu còn xa Thiên Đàng.  ///  Chúng con, chỉ một tấm lòng  /  Thắp lên ngọn lửa, ước mong dâng Thầy…  /  Ngàn đóa sen, vạn sắc mây  /  Điểm tô Đại Hội  phút giây Thầy cười!  ///  tháng 10, 2002 – Tạ Thái

Chán Tu:    Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Tu hoài rồi cũng phải tới thôi  /  Người ta tu được mình tu được  /  Tâm thành thì cảm động Phật Trời.  ///  Biết được Vô Vi còn hơn trúng số  /  Vậy mà sao mình chẳng chịu hành  /  Mỗi tối còn kỳ kèo thương lượng  /  Mai thiền bù, giờ ngủ cho ngon lành.  ///  Khi tới thiền đường đừng động loạn  /  Nơi đó là nơi giúp đỡ nhau  /  Nhìn nhau cười, gởi nhau thanh điển  /  Ngoài kia, đời đã đủ chuyện nhức đầu.  ///  Bước tới, chấp gì gần hay xa  /  Sen mọc trong bùn, hương vẫn tỏa dịu dàng  /  Tu càng nhẹ càng nhiều trách nhiệm  /  Bởi vậy Phật Tiên nào bỏ mặc ta.  ///  Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Tình tiền duyên nghiệp nhiêu đó thôi  /  Quanh đi quẩn lại, có gì tồn tại  /  Có niềm ăn năn vì lỡ phí kiếp người.  ///  Nghĩ mà thương Thầy, thương ông Tư  /  Cả đời tận tụy một đường tu  /  Đạo huyền bí đổi sang pháp thực dụng  /  Có đòi hỏi ai phải ca tụng mình đâu.  ///  Chỉ mong trong ngàn người tầm đạo  /  Có trăm người đến được với Vô Vi  /  Có mười người hiểu Chân Thiện Mỹ  /  Có một người biết ta phải làm gì.  ///  Ta phải làm gì?  Ta phải làm gì?  /  Một ngày khi Thầy sẽ ra đi  /  Bây giờ, khi Thầy không ngừng phục vụ  /  Làm gì chắc bạn biết phải làm gì.  ///  Đừng chán bạn ơi!  Đừng chán bạn ơi!  /  Đời là trường thi hay một cuộc vui  /  Chỉ mấy chục năm, gắng tu cho giỏi  /  Đừng chán tôi ơi!  Đừng chán tôi ơi!  ///  tháng 9, 2002 – Tạ Thái

Vịnh Bàn Tay:    Bàn tay năm ngón móng vuông tròn  /  Co duỗi tùy nghi tính Đại Đồng  /  Ngón ngắn hay dài đều hữu dụng  /  Thân to hoặc nhỏ cũng đa công  /  Cùng nhau làm việc thì suông sẻ  /  Chia rẻ so đo mãi chẳng thông  /  Mười ngón hai bàn tay chắp lại  /  Hòa chung thanh điển nhẹ vui lòng.  ///  tháng 7, 2003 – Tạ Thái  (Xin cảm tạ bạn đạo Thiền Tâm và Trịnh Quang Thắng)

Cảm Tạ:    Cảm tạ Vô Vi, cảm tạ Thầy  /  Tâm linh mình tiến hóa vui thay  /  Thôi không gút mắc chuyện ngày trước  /  Bình thản nam mô giây phút này  /  Ai biết chừng nào ta thoát kiếp  /  Nên buông bỏ được trước là hay  /  Bạn ơi!  Đời có gì tồn tại  /  Chớ vấn vương trần thế mượn vay.  ///  tháng 7, 2006 – Tạ Thái

BÀI THI ĐẠI HỘI:    Chúng tôi là bạn đạo Vô Vi  /  Dứt khoát đường tu một lối đi  /  Hướng thượng thăng hoa không địa vị  /  Bám trần tạo nghiệp để làm chi!  /  Vô Vi xin chớ đừng chia rẽ  /  Đại hội hai, ba… tạo thị phi  /  Tổ chức các bên đều bạn đạo  /  Hỏi bao năm nữa kết bài thi?  ///   tháng 8, 2014 – Tạ Thái

3 Đại Hội Vô Vi 2016: Đại hội Vô Vi sắp bắt đầu / Ngẫm đi nghĩ lại thấy mà… rầu / Ngày xưa Thầy Tám khuyên hòa ái / Lần lượt Vô Vi chia rẽ nhau / Nhóm Hội Trưởng đông người dự nhất / Hai Du Hành chẳng biết ra sao? / Giờ ba đại hội tùy duyên dự / Tổ quốc Việt Nam, nhớ nguyện cầu! /// Tạ Thái, 15 tháng 8, 2016

Thập, Thật, Thanh, Thân:    Thầy Tám Ông Tư đã dạy ta  /  Cảm thông Lục tự A Di Đà  /  THẬP phương tám hướng cùng trên dưới  /  Nam THẬT Bính Đinh lửa hợp hòa  /  THANH tịnh xuất hồn về cõi Phật  /  Lắng yên THÂN tịnh giữa ta bà  /  Trong dòng kinh điển luôn ghi nhớ  /  Chân lý trong mình chẳng phải xa.  ///  tháng 8, 2014 – Tạ Thái  (Mến tặng chị Mỹ-Kim và các bạn)

http://xaydungvovi.org/2014/07/25/nam-mo-a-di-da-phat/

***

TU KHÔNG

Tu không so thấp với cao

Tu không cần đóng hàng rào quanh ta

Tu không phù phiếm xa hoa

Tu không giành giựt, chẳng thà “let go” (buông bỏ)

Tu đâu cần rủ “Mại dô!”

Tu không địa vị, lấn xô tranh tài

Tu không ngừng nghỉ, tu hoài

Tu cho chết bỏ thì may ra thành

Tu không nói, chỉ thực hành

Ai tu nấy đắc rành rành đường đi

Nhìn mình không thấy thiếu chi

Thiếu công phu, chẳng trách gì tụt lui!

Cuộc đời ngắn ngủi, bạn ơi

Thôi thì cố gắng an vui tu thiền

Đừng ham tu có nhiều tiền

Đừng mong tu có tơ duyên vợ chồng

Bài thi tu trở về không

Học nhanh hay chậm cũng vòng Vô Vi.

Tạ Thái, tháng 12, 2014

***

***

***

http://www.vovinet.org/vn/led/2003/ptdn413.pdf

Thủy Tánh

(Kính tặng Huynh Tạ Thái, tác giả bài viết đăng trên TB. PTĐN 412: “Chuyện Núi Và Biển”)

Thủy tánh căn nguyên của nhẫn hòa

Là “Quân Tử Tánh” của người xưa

Lên cao xuống thấp không phân biệt

Vào trược ra thanh chẳng ghét ưa

Biến hóa vô cùng không đổi tánh

Gom to phân nhỏ, mấy cũng vừa

Tâm người uyển chuyển như tâm thủy

Gốc Đạo lo chi chẳng hiệp hòa.

THIỀN TÂM

(T/Đ PN, 02/06/2003)

***

http://www.vovinet.org/vn/led/2003/ptdn417.pdf

Thủy Tánh

Nhớ về quí Đạo Hữu Thiền Tâm và Tạ Thái

Nước vốn biểu dương triết lý Thiền,

Thức hòa đồng của đấng minh hiền.

Nông sâu rộng hẹp không dư thiếu;

Dài ngắn vuông tròn chẳng lệch nghiêng.

Ứng phó muôn hình còn thủy tánh;

Trải xuyên vạn trạng hãy y nguyên!

Cương nhu đáp biện tùy hoàn cảnh;

Đầy khắp trong ngoài Nước vẫn riêng.

Toulouse, ngày 7-06-2003

Kính bút,

Trịnh Quang Thắng

***

http://xaydungvovi.org/2014/01/14/chuyen-nui-va-bien/

***

BÀI THI ĐẠI HỘI 2

Cùng nhau tu học pháp Vô Vi

Cố gắng công phu thực hiện đi

Xin chớ đua chen giành địa vị

Cũng đừng giành giựt lợi danh chi!

Sao cùng một pháp hai đường rẽ

Hạnh đức người tu hữu hóa phi

Mãi chạy theo đời quên mất đạo

Làm sao đủ điển vượt kỳ thi?

Mai Chất, 01/08/2014

* Họa vận bài của Huynh Tạ Thái.

***

***

ĐẠI HỘI VÔ VI 2016 (họa)

ĐẠI pháp Vô Vi trụ đỉnh đầu

HỘI qui thanh điển giải lo rầu

VÔ tâm khó đạt lòng nhân ái

VI thiện vui hòa đến với nhau

HAI khối trược thanh cần hiệp nhất

KHÔNG mê chẳng chấp có làm sao!

MỘT lòng phụng sự cùng tham dự

SÁU nẻo luân hồi dứt vọng cầu!

(Mai Chất, 16/08/2016)

* Họa thơ Huynh Tạ Thái.

///

Thân gởi Tạ Thái và huynh tỷ vô vi:

GIÃ TỪ DIỄN ĐÀN

TẠ từ huynh tỷ để ra đi

THÁI thế nhân tình mãi khắc ghi

GIÃ biệt trường đời xin tạm giã

TỪ tâm vẫn giữ hạnh từ bi

DIỄN sao vẹn vẻ đời lẫn đạo

ĐÀN địch vuông tròn nghĩa biệt ly

VÔ tự thiên kinh lòng gắng tỏ

VI chơn tĩnh thức tự hồi quy.

(Mai Chất, 17/08/2016)

*Tặng Huynh Tạ Thái.

///

///

HÒA TRONG THANH ĐIỂN: TRONG khi tĩnh tọa tiếp thiên quang / THANH khí khai minh tỏ mọi đàng / ĐIỂN lực tiêu trừ nhiều khổ nạn / CHÚNG sanh luyện đạo bớt lầm than / TA vào điển giới lòng thanh tịnh / LÀ tự cứu mình khỏi nghiệp mang / HUYNH thiện vì đời truyền giáo pháp / ĐỆ hiền phổ đạo cứu nhân gian. /// Mai Chất, 07/08/2016

Trong thanh điển chúng ta là huynh đệ. / Pháp Vô Vi chân lý hợp đạo đời. /// Mai Chất, Tạ Thái

Sống Pháp Vô Vi: PHÁP báu Trời ban luyện ngọc quang / VÔ cùng tiến hóa lối thiên đàng / VI âm hòa cảm không mê chấp / CHÂN điển tròn đầy hết thở than / LÝ luận hơn thua càng động loạn / HỢP duyên đóng góp giải hoang mang / ĐẠO Vô Vi chúng ta cùng bước / ĐỜI chẳng bận tâm chuyện thế gian. /// Tạ Thái, 7 tháng 8, 2016

///

BIỆT LY: Biệt ly tĩnh thức ra đi / Đạo đời từ tạ khắc ghi chơn tình / Trường Vô Vi tỏ thiên kinh / Hồi quy Thái mãi tự xin vuông tròn. /// Tạ Thái, 17 tháng 8, 2016, phổ thơ “Giã Từ Diễn Đàn” của Mai Chất.

///

///

TIẾN TRÌNH ĐÓNG GÓP

Đóng góp chung vui tạo tiến trình (2)

Chương trình cởi mở lại càng minh (2)

Chơn tu tự tiến trong thầm kín (3)

Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình (3)

Đạo đức không cần khoe sắc thắm (6)

Thực hành khai triển điển tâm linh (1)

Phát tâm tự tiến âm thầm (giải) (6)

Rõ lý thâm cao rõ tiến trình (4).

(Câu thơ của Thầy Tám trong phần hỏi đáp số 1-7)

Tạ Thái, phổ từ thơ Đức Thầy trong Mục Bé Tám, Tuần Báo Vô Vi số 303, 14 tháng 8, 2016. http://voviphatphap.org/docs/tbvv/2016/TBVV303.pdf

///

///

TỨ THÔNG BÁT ĐẠT

Tiến hóa thâm sâu trí sáng ngời (2)  

Từ quang ban chiếu khắp nơi nơi (4)  

Đời nầy tạm cảnh nên thành thật (2)  

Thanh tịnh chào đời qui hợp thời (7)  

Giải tỏa trược ô khai triển tốt (0)  

Minh tâm kiến tánh giữ chơn lời (3)  

Tứ thông bát đạt qui giềng mối (0)  

Nguyên lý phân minh đạo với đời (2).   

Tạ Thái, 2016. (Trích từ các câu hỏi đáp 1-7, số 0 là bài thơ Thầy trang đầu tiên.)

Phổ từ thơ Đức Thầy trong Mục Bé Tám,Tuần Báo Phát Triển Điển Năng, số 463, 23 tháng 5, 2004. http://vovinet.org/vn/led/2004/ptdn463.pdf

///

///

///

ta50015