Family – Mẹ / Tuyết-Hồng

***

Nguyễn Thị Tuyết-Hồng

***

***

Mẹ và tôi, trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan, 1978

Mẹ và tôi, trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan, 1978

***

***

tuyethong-magnolia2 tuyethong-magnolia1

tmom-01

Mẹ, tháng 4, 2014

tmom-02

***

tuyet-hong-nguyen (3)

tuyet-hong-nguyen (4)

tuyet-hong-nguyen (2)

tuyet-hong-nguyen (6)

tuyet-hong-nguyen (9)

***